Wyszukiwarka
DOSTAWA

Korzystamy z usługi firmy kurierskiej InPost na kraj : 

15,00 zł - przedpłata na konto

20,00 zł - za pobraniem

zagranica GLS cena zależna jest od docelowego państwa.

Warunki anulacji i zwrotów

 

1.Przedmioty wystawiane na platformie www.kiera.pl są wzorami na bazie których klient dokonuje zamówienia a które realizowane jest przez :

Oddział: 
P.H.U."SENATOR" 
Pracownia Sztuki Użytkowej 
Artur Kierkowski "KIERA" 
Designer i pełnomocnik firmy 
ul.Główna 1 
32-615 GROJEC 

 

Właścicielem firmy jest :

P.H.U."SENATOR" 
Lidia Jędrzejczyk 
ul.Dąbrowskiego 11A 
32-600 OŚWIĘCIM 

2. Wszelkie przedmioty będące na stronie pracowni zostały zaprojektowane i wykonane przez firmę "SENATOR" sygnowaną nazwą KIERA która jest pseudonimem twórcy tym samym wszystkie prezentowane wzory prac chronione są prawami autorskimi ich kopiowanie jest zabronione. 

3. Zamówienia przyjmowane są tylko droga internetową przez całą dobę,przy czym pracownia czynna jest w godzinach od 10,00 do 18,00 a w soboty od 9,00 do 15,00 .

 

4.Zamówienie realizowane jest na podstawie dokonanej przedpłaty na całość realizowanego zamówienia i trwa do 10 dni od dnia wpływu na konto z tego względu iż wszystkie prezentowane modele na witrynie pracowni robione są pod indywidualne zamówienie.

5.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT 

7.Towar wysyłany jest za pośrednictwem firm kurierskich DPD oraz FedEx tylko na terenie naszego kraju.
Pracownia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki a w razie wątpliwości co do wyglądu przesyłki tzn. jeżeli widoczne są np. ślady otwierania,uszkodzenia proszę sporządzić protokół zniszczenia w obecności listonosza gdyż na podstawie tylko tego dokumentu można uznać reklamację. 

8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są również za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. 

 

9. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie,w terminie 14dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres kiera@kiera.pl

 

10. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość,umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

 

11. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na koszt własny kupującego. Zakupiony towar należy zwrócić na adres usługodawcy:

P.H.U.SENATOR

Kierkowski Artur

ul Główna 1

32-615 GROJEC

 

12. Po otrzymaniu towaru przez usługodawcę wraz z dowodem kupna zwrócona zostanie kwota którą opłacił kupujący na podstawie wystawionego paragonu lub faktury. Zwrot nastąpi max do 10 dni na wskazany rachunek.

 

13. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają produkty których kolor ustalany był indywidualnie pod klienta.

 

14. Produkty posiadają 12 miesięczną gwarancję producenta firmy P.H.U.SENATOR, i obowiązującą na terenie Polski. Reklamacje należy składać mailowo na adres kiera@kiera.pl.

 

15. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i informacją o usterce.

 

16. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

17. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego). Klient traci uprawnienia jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


18. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. w tym celu niniejsza witryna kiera.pl nie ma charakteru sklepu ani żadnej formy w której zbierane były by dane osobowe w postaci rejestracji klientów,tworzenia panelu celem ich przetrzymywania. Jakiekolwiek dane osobowe używane są jednorazowo celem wystawienia faktury,rachunku jak i również wysłania towaru we wskazane miejsce przez klienta.


19.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

20.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie jak i zmian cen towaru znajdującego się w ofercie,wprowadzania nowych towarów jak i ich wycofywania.  

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com